Kannatusyhdistys

Miska-talo on kannatusyhdistyksen ylläpitämä päiväkoti, jonka Turun kaupunki on hyväksynyt palvelusetelituottajaksi.

Kannatusyhdistyksen hallintoelin on johtokunta, joka valitaan vuosikokouksessa. Jäseninä on pääasiassa lasten vanhempia ja se kokoontuu noin kerran kuudessa viikossa.

Kannatusyhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki halukkaat maksamalla jäsenmaksun tilille: FI 09 5713 4520 0020 71 saaja: Suomalais-venäläisen päiväkoti Miska-talon kannatusyhdistys ry.

Jäsenmaksu vuonna 2016  on henkilöjäseniltä 25,00 € ja yhdistyksiltä 50 €

Johtokunnan jäsenet 2016-2017

 • Pekka Riekkinen, puheenjohtaja
 • Ekaterina Tähkäpää, varapuheenjohtaja
 • Niina – Kaisa Perälä, sihteeri, jäsenrekisterin hoitaja
 • Heidi Koponen
 • Kristina Mäntymaa
 • Irina Ryytteli
 • Vera Asposalo
 • Hannele Zenkovitch
 • Maria Korpela
 • Julia Nurmi
 • Harri Waltari, kunniajäsen

Kannatusyhdistyksen johtokunta on laatinut Miska-Talon omavalvontasuunnitelman  Miskan Omavalvontasuunnitelma 15.09.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2016
Kielellisen kehityksen edistäminen
Pyritään laulujen, lorujen, satujen, leikkien ja muiden päivittäisten toimintojen avulla luomaan lapselle sekä oman äidinkielen että vieraan kielen perussanasto ja taito käyttää niitä asiayhteydessään. Lapsille tarjotaan paljon luontevia vuorovaikutustilanteita molemmilla kielillä.
Yhteisöllisyyden lisääminen
Pyritään lisäämään yhteisöllisyyden tunnetta päiväkodin vanhempien, lasten ja henkilökunnan keskuudessa. Yhteisöllisyyttä lisätään järjestämällä perheille mahdollisuuksia tutustua toisiinsa ja päiväkodin henkilökuntaan erilaisissa yhteisissä tapahtumissa.
Turvallisen kasvuympäristön turvaaminen
Pyritään luomaan sellainen päiväkotiympäristö, jossa kaikkien lasten on hyvä olla. Konfliktitilanteet ratkaistaan heti, eikä kiusaamista sallita missään muodossa. Pyritään luomaan suvaitsevainen ilmapiiri, jossa jokainen lapsi saa olla oma persoonallinen itsensä. Kasvatetaan lapsia terveeseen itsetuntoon ja suvaitsevaisuuteen. Turvataan lapsille säännöllinen päivärytmi ja mahdollisuus hyviin päiväuniin.
Venäläisen ja suomalaisen kulttuurin tuntemuksen lisääminen
Lisätään suomalaisen ja venäläisen kulttuurin tuntemusta järjestämällä molempien kulttuurien kulttuuriperinteisiin liittyviä juhlia ja ohjelmaa sekä tutustutaan tarinoihin ja musiikkiin. Osallistutaan myös päiväkodin ulkopuoliseen kulttuuritarjontaan mahdollisuuksien mukaan.
Henkilökunnan työhyvinvoinnin takaaminen
Tuetaan henkilökunnan työhyvinvointia tarvittavin keinoin. Järjestetään tarvittaessa mahdollisuus osallistua työnohjaukseen. Pidetään henkilökunnan osaaminen ajan tasalla järjestämällä mahdollisuus osallistua tarvittaviin koulutuksiin.